Pokyny pre všetkých návštevníkov RC letiska Častá

Prosíme všetkých návštevníkov RC letiska Častá, aby dodržovali nižšie uvedené pravidlá:

  1. Motorové vozidlá zaparkujte tak, aby boli ďalej od seba – minimálne 5 metrov a viac.
  2. Po vystúpení z vozidla majte na tvári ochranné rúško a dodržujte bezpečnú vzdialenosť od iných osôb – minimálne 2 metre a viac.
  3. Ak bude na letisku cca 5 osôb a viac, snažte sa rozptýliť po ploche letiska tak, aby ste netvorili jednu skupinu.
  4. Každá návšteva RC letiska Častá za účasti aj iných osôb je na osobnej zodpovednosti každého návštevníka, člena aj nečlena RC klubu Častá.