Návštevné karty pilota

Návštevné karty pilota

Od mája 2022 sú za účelom používania RC Letiska Častá návštevníkmi (nečlenmi RC Klubu Častá) k dispozícií nové návštevné karty pilota zaopatrené ochrannou známkou. Pravidlá používania návštevnej karty sú uvedené na jej zadnej strane. Týmito pravidlami nie je dotknutá povinnosť dodržiavania letiskového poriadku. Kartu/y je možné získať u ktoréhokoľvek člena klubu alebo na telefónnych číslach: Upozorňujeme na povinnosť mať platnú a riadne vyplnenú návštevnú kartu pilota ešte pred vjazdom na letiskovú plochu. Na karte musí byť vyplnené meno pilota a dátum návštevy letiska.

Návštevná karta na jeden vstup

Návštevná karta na 10 vstupov + 2 bonus vstupy