Návštevné karty pilota

Návštevné karty pilota

Od mája 2022 sú za účelom používania RC Letiska Častá návštevníkmi (nečlenmi RC Klubu Častá) k dispozícií nové návštevné karty pilota zaopatrené ochrannou známkou. Pravidlá používania návštevnej karty sú uvedené na jej zadnej strane. Týmito pravidlami nie je dotknutá povinnosť dodržiavania letiskového poriadku.

Kartu/y je možné získať u ktoréhokoľvek člena klubu alebo na telefónnych číslach:

Upozorňujeme na povinnosť mať platnú a riadne vyplnenú návštevnú kartu pilota ešte pred vjazdom na letiskovú plochu. Na karte musí byť vyplnené meno pilota a dátum návštevy letiska.

Platnosť karty je jeden deň a to v čase od 5:00h do 21:00h toho dňa. To platí ako pre
jednovstupovú návštevnú kartu a tak isto aj pre 12 vstupovú kartu

Ako si rýchlo zakúpiť návštevnú kartu pilota?

Navštívte čerpaciu stanicu AVANTI Častá a oslovte obsluhu ohľadom zakúpenia karty.

Platba za kartu pilota možná len v hotovosti!

Návštevná karta na jeden vstup (10€)

Návštevná karta na 10 vstupov + 2 bonus vstupy (100€)

Pozor

Zmena ceny vstupných kariet sa môže meniť po celý kalendárny rok, preto sa informujte aj o aktuálnej cene pre požadovanú Návštevnú kartu.