Podmienky pre prenájom RC Letiska

 1. prenájom areálu letiska pre komerčné účely, školenia, predvádzacie akcie a podobne.
 2. prenájom RC letiska pre letecko-modelárske akcie, súťaže, stretnutia.
 3. akcie iného druhu, ako sú uvedené v bodoch vyššie, schvaľuje členská základňa RC klubu Častá.

  Podmienky sa dojednávajú osobne, telefonicky alebo mailom

Možnosti poskytnutia nad rámec základného poplatku

 • veľký VIP stan
 • 3x nožnicový stan
 • pivné stoly a lavice
 • WC v požadovanom množstve
 • bufet, gastronomické služby, jedlo, nápoje a podobne
 • prenájom chatky
 • zabezpečenie elektrickej energie, elektrocentrála
 • ozvučenie a produkcia hudby
 • zabezpečenie zdravotnej služby
 • zabezpečenie požiarnej ochrany DHZ
 • strážna služba
 • večerné osvetlenie zátišia
 • slnečníky nad lavice v zátiší
 • ohraničenie plochy a sektorov páskou
 • bezpečnostná sieť
 • voda

Cenník prenájmu je individuálny pre konkrétnu požiadavku a špecifikáciu záujemcu.
Základná cena jedného dňa prenájmu začína od 200€

Kontakt

predseda RC Klubu Rudolf Pribul
+421 903 151 010

podpredseda RC Klubu Branislav Belanský
+421 903 205 199

Mail: castarcklub@gmail.com

Podmienky platné od 16.2.2024