Návštevné karty pilota

Návštevné karty pilota

V roku 2024 sú za účelom používania RC Letiska Častá návštevníkmi (nečlenmi RC Klubu Častá) k dispozícií nové návštevné karty pilota zaopatrené ochrannou známkou. Pravidlá používania návštevnej karty sú uvedené na jej zadnej strane. Týmito pravidlami nie je dotknutá povinnosť dodržiavania letiskového poriadku.

Kartu/y je možné získať na čerpacej stanici AVANTI Častá, platba možná len hotovosti, alebo na telefónnych číslach:

Upozorňujeme na povinnosť mať platnú a riadne vyplnenú návštevnú kartu pilota ešte pred vjazdom na letiskovú plochu. Na karte musí byť vyplnené meno pilota a dátum návštevy letiska.

Platnosť karty je jeden deň a to v čase od 5:00h do 21:00h toho dňa. To platí pre návštevnú kartu jednovstupovú, celodennú a tak isto aj pre 12 vstupovú kartu (s označením konkrétneho dňa).

-50% zľava pre ZŤP

Zľavu si môžete uplatniť po predložení preukazu ZŤP pri zakúpení karty. (50% zľavu možno uplatniť na celodennú, 12 vstupovú kartu)

VIP Celoročná karta

Celoročná karta sa vydáva záujemcovi po písomnej žiadosti na mail castarcklub@gmail.com, prípadne telefonicky na tel. č.:

Platnosť VIP Celoročnej karty platí neobmedzene 365 dní od dňa jej vystavenia.
Karty budú k dispozícií od 19.2.2024

Ako si rýchlo zakúpiť návštevnú kartu pilota?

Navštívte čerpaciu stanicu AVANTI Častá a oslovte obsluhu ohľadom zakúpenia karty.

Návštevná karta - Hodinový vstup (5€)

Návštevná karta - Celodenná (10€)

Návštevná karta - 12 vstupov (100€)

Návštevná karta - VIP 365 dňová (300€)

Návštevná karta - ZŤP celodenná (5€)

Návštevná karta - ZŤP 12 vstupov (50€)

Pozor

Zmena ceny vstupných kariet sa môže meniť po celý kalendárny rok, preto sa informujte aj o aktuálnej cene pre požadovanú Návštevnú kartu.

Platba za kartu pilota možná len v hotovosti!